Program ten ma wprowadzić przyszłych płetwonurków w świat nurkowania w kontrolowanym środowisku pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

Uprawnienia absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

 1. Nurkować pod bezpośrednim nadzorem aktywnego Instruktora
 2. Uczestniczyć w kursie Scuba Diver SDI

Warunki wstępne uczestnictwa

Kursant musi:

 1. Mieć, co najmniej osiemnaście (18) lat.
 2. Mieć minimalnie dziesięć (10) lat za zgodą rodziców.

Zademonstrowanie w sposób komfortowy odpowiednich umiejętności pływackich.

Wody otwarte lub zamknięte

 1. Głębokość szkoleniowa nie może być większa niż dwanaście (12) metrów / czterdzieści (40) stóp.
 2. Jedno (1) nurkowanie jest wymagane, drugie nurkowanie jest opcjonalne.
 3. Wszystkie nurkowania muszą być przeprowadzone przy świetle dziennym.
 4. Instruktorom nie wolno używać żadnego sprzętu fotograficznego lub video podczas prowadzenia zajęć na wodach otwartych.

Ćwiczenia do wykonania i wymagania promocyjne

Kursanci powinni poprawnie wykonać następujące czynności w wodach zamkniętych:

 1. Dobranie właściwego obciążenia
 2. Sprawdzenie siebie i partnera przed nurkowaniem
 3. Wyrównanie ciśnienia w uszach
 4. Opróżnianie maski (częściowo i całkowicie zalanej na głębokości)
 5. Użycie urządzenia kontroli pływalności (BCD)
  1. Napełnienie używając inflatora niskiego ciśnienia i opróżnienie, na powierzchni.
  2. Napełnienie używając inflatora niskiego ciśnienia i opróżnienie, na głębokości.
 6. Kontrola pływalności
  1. Kontrolowane wynurzenie.
  2. Kontrolowane zanurzenie.
 7. Użycie automatu oddechowego.
  1. Oddychanie, opróżnianie z wody i odszukanie na powierzchni.
  2. Oddychanie, opróżnianie z wody i odszukanie na głębokości.
 8. Pływanie pod wodą (prawidłowe użycie płetw).
 9. Użycie komputera(użycie i odczytywanie komputera, jeśli jest używany przez nurka).
 10. Zużycie gazów.
 11. Komunikacja podwodna.

Aby pomyślnie zakończyć kurs, uczestnik musi:

 1. Zademonstrować dojrzałe i rozsądne planowanie i wykonanie nurkowania.