Wstęp

Ten kurs na stopień podstawowy przekazuje kursantom niezbędne umiejętności do nurkowania w wodach otwartych w warunkach zbliżonych do warunków podczas kursu

Uprawnienia absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

  1. Uczestniczyć w nurkowaniach na wodach otwartych w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.
  2. Uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development program.

Warunki wstępne uczestnictwa

Kursant musi:

  1. Mieć, co najmniej osiemnaście (18) lat, lub od 10 do 17 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
  2. Kursanci w wieku pomiędzy dziesięć (10) i czternaście (14) lat mogą uzyskać Uprawnienia Junior Open Water Diver jeśli następujące warunki są spełnione: Kursanci szkolą się i nurkują pod bezpośrednim nadzorem rodzica, opiekuna lub aktywnego nurka przewodnika.
  3. Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie wiek piętnastu (15) lat może uaktualnić uprawnienia do Open Water Scuba Diver.

Głębokość szkoleniowa musi być pomiędzy sześć (6) metrów i osiemnaście (18) metrów / dwadzieścia (20) stóp i sześćdziesiąt (60) stóp.