Kurs SDI Recreational Nitrox jest zaprojektowany do nauczenia nurków jak używać mieszanin nitroksowych do czterdziestu procent (40%) z pomocą programowalnego komputera nitroksowego.
Używanie nitroxu powoduje mniejsze zagrożenie chorobą dekompresyjną. Dzięki mieszance mozemy pozostać dłużej pod wodą

Wymagania wstępne dla kursanta:

  • Open Water Diver lub Junior Open Water Diver lub aktualne zarejestrowanie się na jeden z tych kursów
  • Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat
  • Mieć minimalnie dziesięć (10) lat za pozwoleniem rodziców.