Computer Nitrox Diver

Kurs SDI Recreational Nitrox jest zaprojektowany do nauczenia nurków jak używać mieszanin nitroksowych do czterdziestu procent (40%) z pomocą programowalnego komputera nitroksowego. Używanie nitroxu powoduje mniejsze zagrożenie chorobą dekompresyjną. Dzięki mieszance...