Computer Nitrox Diver

Kurs SDI Recreational Nitrox jest zaprojektowany do nauczenia nurków jak używać mieszanin nitroksowych do czterdziestu procent (40%) z pomocą programowalnego komputera nitroksowego. Używanie nitroxu powoduje mniejsze zagrożenie chorobą dekompresyjną. Dzięki mieszance...

Open Water Scuba Diver

Wstęp Ten kurs na stopień podstawowy przekazuje kursantom niezbędne umiejętności do nurkowania w wodach otwartych w warunkach zbliżonych do warunków podczas kursu Uprawnienia absolwentów Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą: Uczestniczyć w nurkowaniach...

Scuba Discovery

Program ten ma wprowadzić przyszłych płetwonurków w świat nurkowania w kontrolowanym środowisku pod bezpośrednim nadzorem instruktora. Uprawnienia absolwentów Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą: Nurkować pod bezpośrednim nadzorem aktywnego Instruktora...